เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
ReadyPlanet.com
dot
dot
รถยกลากพาเลทแบบมือดึง
dot
bulletGalvanized Handpallet Truck
bulletStainless Handpallet Truck
bulletPallet Trucks with scale
bulletHandpallet Truck WB Series
bulletHi - Lift Pallet Truck
dot
รถยกลากพาเลท ระบบใช้ไฟฟ้า
dot
bulletPower Pallet Truck 1.3 Ton / 2 Ton / 2.5 Ton
bulletXPK 3 Ton Paper Roll Pallet Truck
bulletXPA 2-10 Ton Electric Platform Truck
dot
สแต็กเกอร์
dot
bulletManual Stacker Single Mast
bulletManual Stacker Dual Mast
bulletSemi-Electric Stacker
bulletXE Electric Stacker
bulletXR Electric Reach Stacker
bulletXEK Electric Straddle Stacker
bulletXEP Counter Balance Electric Stacker
bulletSemi Electric Roll Stacker
dot
สแต็กเกอร์ แบบมีหน้าโต๊ะเรียบ
dot
bulletPlatform Stacker
bulletElectric Platform Stacker
bulletMini Electric Table Stacker
bulletMini Table Stacker
dot
โต๊ะยกปรับระดับ แบบไฮดรอลิค
dot
bulletTable Lift Truck
bulletElectric Table Truck (ETFD35)
bulletElectric Table Truck (ETF75)
bulletElectric Table Truck (ETF30 / 50 )
bulletX - Lift
dot
รถกระเช้า แบบเสาทำด้วยอลูมิเนียม
dot
bullet(Mobile Vertical Lifts) GTWY2000 (DUAL MAST)
bulletMobile Alumniun Work Platform( SINGLE MAST)
bullet(Mobile Vertical Lifts) EGTWY1000
bullet(Self-Propelled Vertical Lifts) AMWP1000
bullet(Electric Aerial order picker) ZDYT(dual masts)
bulletDYT Semi Electric Order Picker
dot
รถกระเช้า สำหรับใช้งานพื้นที่สูง
dot
bulletSemi-Electric Scissor Lift ( SJY III )
bulletElectric Scissor Lift
dot
รวมสินค้าต่างๆ
dot
bulletAll Product
bulletAll Power Pallet Truck
bulletเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และ สาระดีๆที่ควรรู้
dot
Contact me

dot
bulletเพื่อนบ้านของเรา
bulletแนะนำ web
bulletแลกลิงค์
bulletสถิติ


แบนเนอร์ตัวอย่าง


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และ สาระดีๆที่ควรรู้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และ บริการ 

รายละเอียดสินค้า
 
Product Name
 
- Material Handling Equipment
- Hand pallet truck
- Power pallet truck
- High lift pallet truck
- Hand stacker
- Semi-electric stacker
- Power stacker
- Table lift
- Power table lift
- Scissor lift
- Aerial work platform
 
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเบื้องต้น
 
1.บริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพและจะบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลา 1 ปี
    แก่ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อในกรณีที่ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เกิดจากความบกพร่องของผู้ผลิต
 
2.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ จากการใช้อย่างผิดวิธี ซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากบริษัทฯ หรือเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้ และเสียหายเนื่องจากการขนส่ง ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน แม้การเสียหายดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นในเวลารับประกันก็ตาม
 
3.การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะการใช้งานที่ถูกต้อง ตามประเภทของสินค้านั้น ๆ
 
4.บริษัทฯ จะไม่รับประกันอุปกรณ์สึกหรอจากการใช้งาน ได้แก่ ลูกปืน สายยาง ลูกยาง ล้อ เป็นต้น
 
5.สินค้าประเภทระบบไฮดรอลิค (Hydraulic System) รับประกันเฉพาะชุดไฮดรอลิค เช่น กระบอกสูบ วาล์ว สาย เป็นต้น
ไม่รวมอุปกรณ์ที่สึกหรอได้
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ขอแนะนำการใช้แบตเตอรี่

ข้อแนะนำการใช้แบตเตอรี่

  1. ควรตรวจความถ่วงจำเพาะ( ถ.พ.) ของน้ำกรดในแต่ละช่องของแบตเตอรี่ให้ได้ตามที่กำหนดเสมอ
  2. ตรวจระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่ว่ามีพอหรือไม่ ถ้าไม่พอต้องเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับตามที่กำหนด ( ห้ามเติมน้ำกรด )
  3. ถ้าไฟไม่พอสตาร์ท ไฟหน้ารถไม่สว่าง แตรไม่ค่อยดัง หรือวัดความถ่วงจำเพาะได้ต่ำกว่า 1.200 แสดงว่าไฟไม่พอ ให้นำไปประจุไฟจนเต็ม และน้ำกรดมี ถ.พ. 1.230 – 1.250 ที่ 27 องศาเซลเซียส
  4. รักษาแบตเตอรี่ให้สะอาดและแห้งอยู่ตลอดเวลา ถ้าขั้วสกปรก ให้ล้างด้วยน้ำร้อนให้สะอาด และทาด้วยวาสลิน
  5. แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งาน ควรนำไปประจุไฟเดือนละ 1 ครั้ง และก่อนใช้ต้องประจุไฟให้เต็มอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

  1. รูระบายอากาศบนฝาจุกต้องไม่อุดตัน เพื่อป้องกันการระเบิด
  2. ก๊าซที่ระเหยออกจากแบตเตอรี่ ต้องระวังไม่ให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟ หรือสูบบุหรี่ในบริเวณที่ประจุไฟ
  3. ควรสวมผ้ากันกรด ถุงมือยาง และแว่นตาพิเศษ เพื่อป้องกันน้ำกรด
  4. หากน้ำกรดกระเด็นถูกผิวหนัง ให้รีบล้างน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง กรณีเข้าตา ใช้น้ำสะอาดล้างหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที
  5. การต่อวงจรแบตเตอรี่ ควรใช้เครื่องมือหุ้มฉนวนก่อนปฏิบัติงาน และควรถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะ
  6. เมื่อมีการเชื่อมประสานส่วนที่เป็นตัวถังรถยนต์ ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนเสมอ
 
 

 

Save Green

Save World

Save Money

 

การเลือกใช้รถ FORKLIFT ในสถานประกอบการ

ในสถานประกอบการหรือโรงงานต่างที่ผลิตสินค้าทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานและจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีเครื่องมือขนย้ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รถ FORKLIFT จึงเป็นเครื่องจักรกลสี่งแรกที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่บางหน่วยงานไม่ทราบว่าจะเลือกรถ FORKLIFT อย่างไรให้เหมาะกับสถานประกอบการหรือโรงงาน ดังนั้นทางผู้เขียนขอแนะนำการเลือกซื้อรถ FORKLIFT มาใช้ในโรงงานอย่างง่ายๆดังนี้

รถ FORKLIFT แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของเครื่องจักรกล

- ประเภทที่ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องต้น กำลังมักนิยมใช้ในในโรงงานหรือคลังสินค้าที่เป็นระบบเปิด มีการระบายอากาศที่ดีหรือขนย้ายภายนอกอาคาร มีให้เลือกทั้งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล เบนซินและใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงเพราะว่าสามารถรับงานหนักได้ดี มีความแข็งแรงสูง ประหยัดทั้งค่าเชื้อเพลิงและมีการบำรุงรักษาง่าย ทนทานต่อพื้นทางวิ่งที่ขรุขระได้ดี

- ประเภทที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องต้นกำลัง และใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ เหมาะสำหรับโรงงานหรืออาคารที่เป็นระบบปิด ห้องติดแอร์ห้องเย็นแช่แข็งต่างๆ เพราะรถ FORKLIFT ไฟฟ้าไม่มีมลพิษทางอากาศ ในโรงงานผลิตอาหารที่ต้องการความสะอาดเป็นอันดับแรก ใช้วิ่งในพื้นที่แคบๆได้ดี ไม่มีเสียงดังรบกวน แต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเช่น พื้นทางการวิ่งต้องราบเรียบไม่ขรุขระเพราะจะทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหายหรืออายุการใช้งานลดลง ซึ่งรถ FORKLIFT ไฟฟ้ามีให้เลือกหลายแบบ เช่น แบบนั่งขับ ยืนขับเหมาะกับการวิ่งในทางแคบๆ และแบบขับเคลื่อนขนย้ายในแนวระนาบเท่านั้น

มาตรฐานการเลือกใช้ให้ถูกต้องตามประเภทความอันตรายของแต่สถานประกอบการเช่น ในมาตรฐาน NFPA 505 แบ่งไว้ 3 ระดับดังนี้

1 ประเภทรถ FORKLIFT เครื่องยนต์ดีเชล

• Tye = DD มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ในมาตรฐานขั้นต่ำสุด

= DS มีระบบป้องกันที่ท่อไอเสีย ระบบเชื้อเพลิงและระบบไฟฟ้า

= DYไม่มีระบบไฟฟ้าระบบจุดระเบิดและมีการติดตั้งชุดจำกัดอุณหภูมิ

2 ประเภทรถ FORKLIFT เครื่องเบนซินและ LPG

= GLPมีระบบป้องกันเพลิงใหม้ในมาตรฐานต่ำสุดตามความจำเป็น

= GLPSมีระบบป้องกันเพลิงใหม้โดยเพิ่ม ระบบป้องกันที่ระบบไอเสีย ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฟฟ้า

3 ประเภทรถ FORKLIFT ไฟฟ้า

• Tye = E มีระป้องกันเพลิงไหม้และไฟฟ้าดูดในขั้นมาตรฐานต่ำสุด

= ES เพิ่มระบบป้องกันการเกิดประกายไฟจากระบบไฟฟ้าและจำกัดอุณหภูมิที่พื้นผิวเครื่อง

= EE มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆจะมีการห่อหุ้มอย่างมิดชิด

= EX ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีไอระเหยของสารไวไฟ

เมื่อทราบวิธีการเลือกแล้ว ถ้าจะซื้อหรือเช่ารถ FORKLIFT ก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดี สะดวกในการใช้งานและก็ปลอดภัย ถ้ามีใช้อยู่แล้วก็สามารถตรวจสอบว่ารถ FORKLIFT ที่มีอยู่เหมาะกับสภาพการใช้งานของโรงงานมากน้อยเพียงใด
 
.................................................................................................................................................................................................................

AC/DC มอเตอร์

ข้อดีและข้อเสียระหว่างมอเตอร์กระแสตรง (DC motor )และกระแสสลับ (AC motor)

ข้อดีของ DC motor คือ

 1. การควบคุมแรงบิดหรือความเร็วทำได้ง่ายและดีมาก
 2. มีผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (response) ได้รวดเร็ว
 3. การปรับความเร็วสามารถทำได้ในช่วงกว้าง

ข้อเสียของ DC motor คือ

 1. การบำรุงรักษาสูงมากเนื่องจากมีส่วนสึกหรอของแปรงถ่าน
 2. ราคาแพงมากเมื่อเทียบกับ AC motor ที่มีขนาดกำลังแรงม้าเท่ากัน
 3. มีขนาดใหญ่กว่า AC motor ที่ขนาดแรงม้าเท่ากัน
 4. หาแหล่งจ่ายที่เป็นไฟกระแสตรงได้ยาก
 5. ไม่สามารถนำไปใช้ในที่มีสารไวไฟ

ข้อดีของ AC motor

 1. ราคาถูกกว่า DC motor ที่ขนาดพิกัดกำลังเท่ากันเช่น ที่ 2 แรงม้า AC=4500 บาท ,DC = 20000 บาท
 2. มีลักษณะโครงสร้างง่าย ไม่ซับซ้อน และเล็กกว่า DC motor ที่พิกัดเท่ากัน
 3. การบำรุงรักษาน้อยมาก แข็งแรงทนทาน
 4. ใช้ในสถานที่ที่มีสารไวไฟ หรือสารเคมีได้
 5. มีประสิทธิภาพสูงกว่า DC motor
 6. หาซื้อได้ง่าย เป็นที่นิยม

ข้อเสียของ AC motor

 1. การควบคุมความเร็วทำได้ยากมาก จะต้องใช้อุปกรณ์ทาง power electronics มาควบคุมคือ inverter ซึ่งค่อนข้างจะมีราคาสูง

..........................................................................................................................................................................................................................

วิธีการบำรุงรักษาระบบ ไฮดรอลิค

เนื่องจากสิ่งสกปรกที่เป็นอนุภาคของแข็ง ไม่ว่าจะเป็นเศษโลหะ ชิ้นส่วน เศษผง ตลอดจนความชื้นและอากาศ ที่เล็ดลอดเข้าไปปะปนใน น้ำมันไฮดรอลิค สามารถก่อให้เกิดการสึกหรอและการสีกกร่อนของ ปั๊มไฮดรอลิค ซึ่งเป็นสาเหตุที่มักพบอยู่บ่อยๆ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอในเรื่อง

 

 

 

 

กรณีสินค้าชำรุด สามารถแจ้งซ่อมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2518-2913-4 ต่อ 16Copyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท เมก้าลิฟท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด สำนักงาน : เลขที่ 99/237 ถนนบางแค เขต : บางแค แขวง : .บางแค จังหวัด :กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ : 10160 คลังสินค้า : 47/313 ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel : 0-2993-3194-6 Fax.0-2993-3169 Mobile phone : 09-8369-4651 ,09-1576-6803 E-mail : megalift1801@gmail.com Website: www.mega-lift.com